Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019

Triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Đồng Tháp quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ GDTrH-GDTX và công tác Thanh tra năm học 2017-2018

strapline-website_4_orig

School-Baner - Copy
dq23eqwfqwrqwasfasfqw3r